New Financial Director for Kleen-Tex Poland

Lesław Grzonka

Welcome Lesław Grzonka


We are pleased to announce that on July 15, 2019. Mr. Lesław Grzonka, who will take over the position of Financial Director at Kleen-Tex Polska, joins our team of Kleen-Tex Europe.

Mr. Lesław has many years of professional experience gained in Poland and abroad, extensive knowledge in the field of financial management and experience in managing multi-person teams. Recently, Mr. Lesław worked as a Transition Manager at Lisi Aerospace.

Welcome to Mr. Lesław in our team. We are convinced that thanks to his experience and commitment, we will strengthen our position in Europe even more.

Welcome to the team!


Willkommen Lesław Grzonka


Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Herrn Lesław Grzonka mit 15. Juli die Position des Finanzdirektors bei Kleen-Tex Polska übernehmen wird und damit unser Team von Kleen-Tex Europa verstärkt.

Herr Grzonka verfügt über eine langjährige Berufserfahrung im In- und Ausland, umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet des Finanzmanagements und Erfahrung in der Leitung von größeren Teams. Zuletzt arbeitete er als Transition Manager bei Lisi Aerospace.

Herzlich Willkommen Lesław in unserem Team. Wir sind davon überzeugt, dank seine Erfahrung und seines Engagements, unsere Position in Europa noch weiter verstärken zu können.

Willkommen im #KleenTexEurope Team!


Witaj Lesław Grzonka


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 15 lipca 2019r. do naszego zespołu Kleen-Tex Europa dołącza Pan Lesław Grzonka, który obejmie stanowisko Dyrektora Finansowego w Kleen-Tex Polska.

Pan Lesław posiada wieloletnią praktykę zawodową zdobytą w Polsce i zagranicą, obszerną wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami. W ostatnim czasie Pan Lesław pracował na stanowisku Transition Manager w firmie Lisi Aerospace.

Witamy Pana Lesława w naszym zespole. Jesteśmy przekonani, że dzięki jego doświadczeniu i zaangażowaniu jeszcze bardziej umocnimy naszą pozycję w Europie.

Witamy w zespole!


Добро пожаловать Lesław Grzonka


Мы рады сообщить, что 15 июля 2019 года г-н Леслав Грзонка, который займет должность финансового директора в Kleen-Tex Polska, присоединяется к нашей команде Kleen-Tex Europe.

Г-н Леслав имеет многолетний профессиональный опыт, полученный в Польше и за рубежом, обширные знания в области финансового менеджмента и опыт управления командами из нескольких человек. Недавно г-н Леслав работал менеджером по переходу в Lisi Aerospace.

Добро пожаловать в нашу команду. Мы убеждены, что благодаря его опыту и приверженности мы еще больше укрепим свои позиции в Европе.

Добро пожаловать в команду!Share...

Facebook  LinkedIn  Twitter  Pinterest